Rymdsonden JUICE med svenska instrument letar liv runt Jupiter

Convert to MP3 for your device with YouTube MP3jam
Jan-Erik Wahlund på Institutet för rymdfysik i Uppsala leder arbetet med instrumentet RPWI som finns ombord på rymdsonden JUICE. Den skickas upp 2022 och ska då studera Jupiters månar. Kanske kommer den att kunna besvara frågan om det finns liv, eller förutsättningar för liv, i de infrusna haven under månarnas isiga ytor.

Reviews:
Post Comment
Thank you! Your comment is awaiting moderation.

More videos: