Lecture 1, Wiskunde voor Biologen / Mathematics for Biologists 2013

Convert to MP3 for your device with YouTube MP3jam
Het eerste college van het onderdeel Wiskunde voor Biologen, in de eerstejaarscursus Systeembiologie van de Universiteit van Utrecht. Onderwerpen die aan bod komen zijn vectoren, matrices, matrix-transformaties, eigenwaarden, eigenvectoren en complexe getallen. Voor studiemateriaal en meer colleges, zie en This is the first lecture of Mathematics for Biologists, in the first-year course Systems Biology at the University of Utrecht. The subjects covered in this lecture include vectors, matrices, vector/matrix transformations, eigenvalues, eigenvectors and complex numbers. The lecture is in Dutch, but the slides and reader are in English. The reader can be found here: For more information and lectures, see and

Reviews:
Post Comment
Thank you! Your comment is awaiting moderation.

More videos: